Hướng dẫn Thủ tục đề nghị chấp thuận xây dựng, cấp phép thi công, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm cấp phép thi công công trình thiết yếu

...
Tên thủ tục Đề nghị cấp Giấy chấp thuận xây dựng; Cấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu; Cấp chấp thuận xây dựng cùng thời điểm cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ đang khai thác
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Khu QLĐB IV.
- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.mt.gov.vn.
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Phạm vi áp dụng - Công trình phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng.
- Các công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: viễn thông; điện lực (điện áp thấp hơn 110kV); đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, năng lượng, hóa chất (đường kính từ 300mm trở xuống)
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ - Công văn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cớ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (trường hợp công trình đã được chấp thuận xây dựng).
- Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng hoặc đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm cấp phép thi công hoặc đề nghị cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu theo mẫu quy định.
- 02 (hai) bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công
- Biện pháp tổ chức thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản chính) (trường hợp đề nghị cấp phép thi công, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm cấp phép thi công).
+ Nội dung bản vẽ thiết kế thi công thể hiện quy mô công trình, hạng mục công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các nội dung quy định:
 (1) Bản vẽ thiết kế của dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế công trình thiết yếu (thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm các thông tin về vị trí và lý trình công trình đường bộ tại nơi xây dựng công trình thiết yếu; bản vẽ thể hiện diện tích, kích thước công trình thiết yếu trên mặt bằng công trình đường bộ và trong phạm vi đất dành cho đường bộ; bản vẽ thể hiện mặt đứng và khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu bên trên hoặc bên dưới đến bề mặt công trình đường bộ, khoảng cách theo phương ngang từ cột, tuyến đường dây, đường ống, bộ phận khác của công trình thiết yếu đến mép ngoài rãnh thoát nước dọc, mép mặt đường xe chạy hoặc mép ngoài cùng của mặt đường bộ; bộ phận công trình đường bộ phải đào, khoan khi xây dựng công trình thiết yếu; thiết kế kết cấu và biện pháp thi công hoàn trả công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ bị đào hoặc ảnh hưởng do thi công công trình thiết yếu;
 (2) Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa của đường bộ, ngoài hồ sơ quy định tại mục (1) phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến bề mặt dải phân cách giữa, từ công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa;
 (3) Công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ có kết cấu phức tạp khác ngoài hồ sơ quy định tại mục (1) phải có báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế.
+ Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế của Chủ đầu tư.
+ Biện pháp tổ chức thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ do đơn vị thi công lập và được Chủ đầu tư phê duyệt.
 
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu: 07 ngày làm việc.
- Cấp phép thi công công trình thiết yếu: 07 ngày làm việc.
- Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm cấp phép thi công công trình thiết yếu: 10 ngày làm việc.
Các biểu mẫu:
1. Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
2. Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình  thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
3. Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi