GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chuyên Mục
Văn Bản Mới

47/2019/TT-BGTGT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Lượt xem:111 | lượt tải:45

45/2019/TT-BGTVT

Thông tư ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe ô tô, xe gắn máy điện

Lượt xem:73 | lượt tải:0

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ TNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

Lượt xem:364 | lượt tải:0

29/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Lượt xem:233 | lượt tải:0

20/2017/TT-BGTVT

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi 32/2015/TT-BGTVT bảo vệ môi trường phát triển KCHT giao thông

Lượt xem:315 | lượt tải:0

Quảng cáo bên trái covid
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể - Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ vừa ký Công văn số 236-CV/BCSĐ gửi Cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường

Công văn nêu rõ: Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều nước phải tăng cường các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách lúc này, cần đặc biệt cảnh giác, có biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả công tác phòng, chống dịch; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, phát huy trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.

Nêu cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp trong thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT; triển khai quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Người đứng đầu cấp uỷ đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; huy động tổ chức, chính quyền, đoàn thể và toàn thể quần chúng tham gia phòng, chống dịch; phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ; bình tĩnh, chủ động ứng phó mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nhưng không được gây hoang mang, mất ổn định.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; có phương án phòng, chống dịch, tuân thủ biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn; bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống dịch.

Cấp uỷ đảng, thủ trưởng các cục, tổng cục chỉ đạo kịp thời trong công tác tổ chức vận tải đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh; phối hợp cùng các cơ quan liên quan có phương án xử lý phù hợp phòng, chống dịch bệnh đối với hoạt động của từng loại hình vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thuỷ nội địa.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm hướng dẫn của ngành chức năng về phòng, chống dịch, tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời, tránh gây tâm lý hoang mang ảnh hưởng đến cán bộ, đảng viên.

Cục Y tế GTVT là bộ phận thường trực nắm tình hình về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai các biện pháp để kiểm soát, phòng, chống dịch đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế.

Ban Cán sự đảng Bộ giao Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ về kết quả thực hiện.

 Nguồn: mt.gov.vn
[Trở về]