GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chuyên Mục
Văn Bản Mới

47/2019/TT-BGTGT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Lượt xem:109 | lượt tải:44

45/2019/TT-BGTVT

Thông tư ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe ô tô, xe gắn máy điện

Lượt xem:71 | lượt tải:0

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ TNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

Lượt xem:363 | lượt tải:0

29/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Lượt xem:232 | lượt tải:0

20/2017/TT-BGTVT

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi 32/2015/TT-BGTVT bảo vệ môi trường phát triển KCHT giao thông

Lượt xem:313 | lượt tải:0

Quảng cáo bên trái covid
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao kết quả xây dựng Chính phủ điện tử của Tổng cục ĐBVN

Tại buổi làm việc với Tổng cục ĐBVN về tình hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử của Tổng cục ĐBVN 10 tháng đầu năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao kết quả xây dựng Chính phủ điện tử của Tổng cục ĐBVN.

 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao kết quả xây dựng Chính phủ điện tử của Tổng cục ĐBVN.

Ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường – hợp tác quốc tế cho biết, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử năm 2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tập trung vào ứng dụng CNTT trong các hoạt động: Chỉ đạo điều hành của Tổng cục ĐBVN; Xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung của Bộ GTVT; Xây dựng hệ thống đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân, doanh nghiệp; Xây dựng chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với đảm bảo an toàn thông tin mạng; Xây dựng chuyên ngành cơ sở dữ liệu Ngành Đường bộ; Xây dựng chương trình chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và kế hoạch ứng dựng CNTT Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021- 2025.

Ông Tô Nam Toàn cũng cho biết trong thời gian qua, việc triển khai Chính phủ điện tử đã dần đi vào nề nếp, đã ban hành các kế hoạch triển khai nhiệm  vụ được Bộ GTVT giao cho. Trong 10 tháng đầu năm Tổng cục ĐBVN đã cơ bản hoàn thành việc nâng cấp cơ sở dữ liệu hệ thống VRAMP sẵn sàng kết nối với trục CSDL dùng chung LGSP với Bộ GTVT trong tháng 12/2020.

Về xây dựng hệ thống đổi mới lề lối, phương thứ làm việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Tổng cục đã hoàn thành liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản điện tử từ tháng 7/2019. Hiện nay Tổng cục đang triển khai trục liên thông văn bản đến cấp Chi cục (đơn vị cấp 4), dự kiến cuối tháng 11/2020 sẽ hoàn thành việc liên thông văn bản điện điện tử đến các chi cục QLĐB; Đã và đang phát huy tốt hệ thống họp trực tuyến, hạn chế tối đa việc họp trực tiếp nếu không cần thiết; tiết kiệm thời gian, chi phí của các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Đã hoàn thành hệ thống một cửa, một cửa liên thông cung cấp 57 thủ tục hành chính với tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến  trên tổng số hồ sơ nộp đạt trên 20%. Tỷ  lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn. 

Một số ứng dụng CNTT đã được Bộ GTVT phê duyệt cấp độ đảm bảo an toàn thông tin; Hàng năm Tổng cục đã tổ chức đào tọa nâng cao nhận thức về ATGT, đánh giái thông tin mạng đối với các ứng dụng quan trọng, đến nay cơ bản các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 20% trở lên; Phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Tổng cục đã được kết nối, liên thông qua trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi nhận văn bản điện tử.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN báo cáo về tình hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử của Tổng cục ĐBVN.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục đã triển khai liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản để gửi, nhận văn bản điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản của 16/16 đơn vị; triển khai gửi, nhận văn bản điện tử với hơn 25 nghìn văn bản điện tử. Tổng cục đac hoàn thành 3/5 nhiệm vụ xây dựng và cung cấp các thủ tục trên cổng dịch vụ công quốc gia (2 nhiệm vụ còn lại Tổng cục chỉ có vai trò phối hợp thực hiện); Tổng cục đã nâng cấp dịch vụ công cấp, đổi giấy phép lái xe từ mức độ 3 và dịch vụ công  mức độ 4 cấp giấy phép quốc tế với  Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 9/12/2019.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Tổng cục ĐBVN huy động các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng CP và Bộ GTVT

Đánh giá cao kết quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT trong 10 tháng đầu năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh công tác triển khai xây dựng Chính phủ điện tử trong 10 tháng qua đã được các đơn vị trong Tổng cục ĐBVN chủ động thực hiện, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT, đặc biệt là hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nêu lên những khó khăn, hạn chế triển khai xây dựng Chính phủ điện tử 10 tháng đầu năm 2020. Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Tổng cục chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực xây dựng Chính phủ điện tử tại đơn vị mình; tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa hoàn thành được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; kết nối các cơ sở dữ liệu, dịch vụ công với Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng các cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện.
Nguồn TCĐBVN

[Trở về]