GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chuyên Mục
Văn Bản Mới

47/2019/TT-BGTGT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Lượt xem:109 | lượt tải:44

45/2019/TT-BGTVT

Thông tư ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe ô tô, xe gắn máy điện

Lượt xem:71 | lượt tải:0

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ TNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

Lượt xem:363 | lượt tải:0

29/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Lượt xem:232 | lượt tải:0

20/2017/TT-BGTVT

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi 32/2015/TT-BGTVT bảo vệ môi trường phát triển KCHT giao thông

Lượt xem:313 | lượt tải:0

Quảng cáo bên trái covid
Tổng cục ĐBVN hướng dẫn tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô
Tổng cục ĐBVN  vừa có văn bản gửi các Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công văn nêu rõ, triển khai Văn bản số 3863/BGTVT-VT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc hướng dẫn các điều kiện y tế phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông; Văn bản số 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020 của Bộ GTVT về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/4/2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) hướng dẫn tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách trường hợp thay đổi về tần suất hoặc hạn chế điểm đến như sau: 

Căn cứ theo xếp hạng nhóm nguy cơ, nhóm nguy cơ thấp và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành thành phố trực thuộc Trung ương; Sở GTVT chủ động liên hệ, trao đổi với các Sở GTVT liên quan để thống nhất biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh theo nguyên tắc thực hiện tần suất chạy xe theo mức của địa phương có quy định mức tần suất chạy xe thấp hơn; thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh, bến xe để triển khai thực hiện.

Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi và tuyến cố định nội tỉnh, tùy theo điều kiện thực tế, Sở GTVT đề xuất tham mưu UBND tỉnh, thành phố quy định cụ thể.

Trường hợp các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện phương án tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thì Sở GTVT phải có trách nhiệm thông báo ngay cho Sở GTVT các địa phương liên quan có tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh đi qua hoặc đến được biết để thống nhất phương án hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải triển khai thực hiện. 

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản số 3863/BGTVT-VT và Văn bản số 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020 của Bộ GTVT.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.

[Trở về]