GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chuyên Mục
Văn Bản Mới

47/2019/TT-BGTGT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Lượt xem:111 | lượt tải:45

45/2019/TT-BGTVT

Thông tư ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe ô tô, xe gắn máy điện

Lượt xem:73 | lượt tải:0

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ TNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

Lượt xem:364 | lượt tải:0

29/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Lượt xem:233 | lượt tải:0

20/2017/TT-BGTVT

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi 32/2015/TT-BGTVT bảo vệ môi trường phát triển KCHT giao thông

Lượt xem:315 | lượt tải:0

Quảng cáo bên trái covid
Điểm thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2017
Ngày 09/6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Văn bản số 102/TB-TCĐBVN Thông báo Điểm thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2017.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2017 đã tổ chức kỳ thi theo đúng các quy định hiện hành. Sau khi hoàn tất quá trình chấm thi, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo:

1. Điểm thi của các thí sinh dự thi tại phụ lục kèm theo Thông báo này.

2. Hội đồng thi tuyển công chức nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh (nếu có) theo nội dung sau:

- Hình thức: Gửi trực tiếp tại văn thư Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc gửi qua đường công văn. Hội đồng thi không nhận đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex.

- Thời gian nhận đơn: Kể từ ngày thông báo điểm thi đến hết ngày 30/6/2017. Hội đồng thi không giải quyết phúc khảo đối với các đơn phúc khảo nhận được sau ngày 30/6/2017 (tính theo ngày đơn phúc khảo đến văn thư Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

- Địa điểm: Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trực thuộc Tổng cục và đăng tải trên Tạp chí Đường bộ Việt Nam, Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Toàn văn bảnThông báo và phụ lục kèm theo: xem file đính kèm.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.

[Trở về]