GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chuyên Mục
Văn Bản Mới

47/2019/TT-BGTGT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Lượt xem:111 | lượt tải:45

45/2019/TT-BGTVT

Thông tư ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe ô tô, xe gắn máy điện

Lượt xem:73 | lượt tải:0

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ TNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

Lượt xem:363 | lượt tải:0

29/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Lượt xem:233 | lượt tải:0

20/2017/TT-BGTVT

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi 32/2015/TT-BGTVT bảo vệ môi trường phát triển KCHT giao thông

Lượt xem:314 | lượt tải:0

Quảng cáo bên trái covid
74.400 lần phương tiện vi phạm quá tốc độ từ dữ liệu TBGSHT trong tháng 9
Trong tháng 9/2016, cả nước có tới 74.400 lần phương tiện vi phạm quá tốc độ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) tháng 9/2016. Kết quả thống kê tháng 9/2016, bình quân có hơn 71% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ ViệtNam.

Đáng chú ý, trong tháng 9/2016, cả nước có tới 74.400 lần phương tiện vi phạm quá tốc độ. Tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,054 lần/1.000km, giảm 0,32 lần/1.000km so với tháng 9/2015. Luỹ kế đến hết tháng 9/2016 trên cả nước có tổng số 1.488.935 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,126 lần/1.000km, giảm 4,87 lần/1.000km so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 9/2016, các Sở GTVT đã xử lý 1.416 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 1.203 xe; từ chối cấp phù hiệu là 213 xe). Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 7.118 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 5.923 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.185 xe). Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 10/2015 của Bộ GTVT. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp và liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

Nguồn: duongbo.vn

[Trở về]