GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chuyên Mục
Văn Bản Mới

47/2019/TT-BGTGT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Lượt xem:111 | lượt tải:45

45/2019/TT-BGTVT

Thông tư ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe ô tô, xe gắn máy điện

Lượt xem:73 | lượt tải:0

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ TNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

Lượt xem:364 | lượt tải:0

29/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Lượt xem:233 | lượt tải:0

20/2017/TT-BGTVT

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi 32/2015/TT-BGTVT bảo vệ môi trường phát triển KCHT giao thông

Lượt xem:315 | lượt tải:0

Quảng cáo bên trái covid

Giới Thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV
1. Cục Quản lý đường bộ IV (sau đây viết tắt là Cục QLĐB IV) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giao thông vận tải đường bộ và quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống quốc lộ trên khu vực các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ. 
 
2. Phạm vi Cục QLĐB IV quản lý gồm hệ thống quốc lộ thuộc các tỉnh, thành phố từ tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng trở vào (không bao gồm một số đoạn tuyến quốc lộ ủy thác cho địa phương quản lý).

3. Cục QLĐB IV có tư cách pháp nhân, có con dấu, được hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hệ:
Tên đơn vị: CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV
Địa chỉ: số 296 đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 08.38050744        Fax: 08.5161065
Email:    cucqldb4@gmail.com    Website: www.cucqldb4.gov.vn