GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chuyên Mục
Văn Bản Mới

47/2019/TT-BGTGT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Lượt xem:111 | lượt tải:45

45/2019/TT-BGTVT

Thông tư ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe ô tô, xe gắn máy điện

Lượt xem:73 | lượt tải:0

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ TNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

Lượt xem:364 | lượt tải:0

29/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Lượt xem:233 | lượt tải:0

20/2017/TT-BGTVT

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi 32/2015/TT-BGTVT bảo vệ môi trường phát triển KCHT giao thông

Lượt xem:315 | lượt tải:0

Quảng cáo bên trái covid

Chi Cục QLĐB IV.6

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV.6

a) Phạm vi quản lý về bảo trì đường bộ: Với chiều dài tuyến 393,75 Km, trên các quốc lộ: QL1; QL60; QL61B; QL63; Quản lộ Phụng Hiệp; phà Đại Ngãi thuộc các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, cụ thể:

- QL1: Km2107+742 - Km2301+610;

- QL60: Km106+800 - Km126+558;

- QL61B: Km15+460 - Km43+415;

- QL63: Km74+200 - Km114+629;

- Quản Lộ - Phụng Hiệp: Km0+000 - Km 111+740;

- Phà Đại Ngãi.

b) Địa bàn theo dõi giao thông địa phương: Bao gồm các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

c) Trụ sở Văn phòng: Đặt tại Km 2126+190 Quốc lộ 1, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

d) Liên hệ:

- Điện thoại + FAX: 079.3821191

- Phụ trách Văn phòng: Ông Phạm Văn Thanh (Điện thoại: )

- Email: vpht6@yahoo.com.vn